close video

Smart City-concept

Steden staan voor een grote uitdaging: een aantrekkelijke en leefbare leefomgeving bieden die schoon en duurzaam is. Het smart city-concept staat voor een aanpak waarbij slimme en innovatieve oplossingen worden uitgedacht als antwoord op deze uitdaging.

In een smart city komt veel informatie samen. Daarbij worden digitale tools, diensten en processen ingezet om de manier waarop we met z’n allen leven of werken in een stad te verbeteren. De smart city-toepassingen raken aan meerdere domeinen, zoals energie en duurzaamheid, mobiliteit, (haven)logistiek, sociale interactie en tal van stadsdiensten.

AVR levert maatwerk

Ook AVR, ingebed in grote stedelijke delta’s, speelt hierin op meerdere vlakken een zichtbare rol. Een dichtbevolkt gebied produceert immers veel afval. Daarvoor moet elke dag opnieuw een nette oplossing gevonden worden. We produceren lokaal duurzame energie en warmte uit restafval en leveren die vervolgens af aan de nabije stad. Dit is geen massa-oplossing, maar maatwerk. De industrie vraagt om energie met een hoge temperatuur en hoge druk, huishoudens om energie met een lagere temperatuur. Woonwijken kunnen lokaal energie opwekken en stadscentra met veel hoogbouw en activiteit zijn vanwege de hoge vraag gebaat bij energie van verschillende bronnen uit de directe omgeving.

Hoe meer mensen bij elkaar gaan wonen, hoe belangrijker een schone stad wordt.

Samen met enkele partners biedt AVR een structurele oplossing voor al deze types van vragen en behoeften van de samenleving. Voor zowel afvalverwerking als energie- en warmtevoorziening.

Enkele voorbeelden waarmee AVR regionale kringlopen van afval, grondstoffen en energie sluitend maakt:

  • De nieuwe warmteweg staat voor een slimmere stad. Met de energie die we uit ons verbrandingsproces opwekken, verwarmen we zo’n 160.000 woningen, maar ook ziekenhuizen, kantoren en zwembaden in Rotterdam, Arnhem, Duiven en omgeving. Tegelijk verzorgen we de warmte voor productieprocessen van bedrijven in de haven.
  • Jaarlijks kan een nieuwe bestrating met een oppervlakte van 400 voetbalvelden worden aangelegd met stoeptegels op basis van gerecycled bodemas. Daar kunnen kinderen fijn op spelen of fietsers hun weg vinden in de drukke stad.

Naar verwachting woont 66% van de wereldbevolking in 2050 in een stad.