close video

Technische snufjes 

In de afgelopen tien jaar heeft de scheidingstechniek snelle stappen vooruit gemaakt. Daardoor kunnen we niet alleen méér plastic en drankenkartons uit het restafval halen dan je thuis kunt doen, maar is dit ook nog eens van steeds betere kwaliteit.

AVR scheidt met een sorteerlijn, die dag en nacht draait, maar liefst 215 miljoen kilogram restafval per jaar. Dat staat gelijk aan het restafval van ongeveer 1 miljoen mensen. En er wordt gebouwd aan een tweede sorteerlijn. De installatie is uitgerust met de nieuwste en modernste technische snufjes: vlakzeven, windshifters, ballistische scheiders, een schredder en near-infrarood scanners. Ongeveer tien tot vijftien procent van het afval dat over de band gaat bestaat uit plastics en drankenkartons en wordt met al die technieken onderschept. Dit plastic bestaat uit verschillende soorten: folies, 2D en 3D mixplastic. Het overgebleven restafval gaat verder via een band naar onze afval- en energiecentrale waar de rest weer een nuttige plek in de samenleving krijgt in de vorm van energie en grondstoffen. 

Bekijk hieronder een video waarin onze collega Vincent Matthijsse, hoofdoperator scheidingsinstallatie in Rozenburg, uitlegt hoe AVR plastics, folies en drankkartonnen scheidt:

 

Mechanisch scheiden heeft de toekomst

Yves Luca, CEO: "Huishoudens scheiden hun afval niet allemaal even toegewijd en in binnenstedelijk gebied is scheiden vaak onmogelijk. Mechanisch scheiden heeft de toekomst. We zijn een technisch bedrijf, en elke evolutie is ontstaan door voortschrijdende kennis en technieken. Het scheidingsproces wordt beter en we kunnen meer restafval verwerken, waardoor de kostprijs daalt. Dat is beter voor de industrie en voor de consument. Ook schaarste van arbeid speelt mee. Tel daarbij op dat voor aparte stromen verschillende inzamelwagens moeten rijden die CO2 uitstoten. Dan slaat de balans door naar de techniek en daar zet AVR op in. Ook kunnen we hiermee gemakkelijker uitbreiden en nog meer stromen scheiden."

Het scheidingsproces

Benieuwd hoe het scheidingsproces in elkaar zit? Dat hebben we middels de volgende motiongraphic in kaart gebracht:

Ook hebben we een infographic van het proces. Klik hier om deze te downloaden.