close video

29 okt 2020 Pilot met grondstof uit CO2 en vliegas bij AVR

AVR gaat samen met het Britse bedrijf Carbon8 een pilot uitvoeren waarbij afgevangen CO2 met vliegas wordt gecombineerd tot een grondstof voor de bouw.

De pilot wordt uitgevoerd bij de AEC van AVR in Duiven, zo meldt Carbon8. Het is voor het bedrijf de eerste pilot met CO2-afvang bij een AEC. Met de pilot wil Carbon8 demonstreren hoe haar systeem, de CO2ntainer, vliegas uit een AEC kan combineren met afgevangen CO2, om zo een materiaal te produceren voor gebruik in de bouwsector.

Bij de installatie in Duiven wordt sinds een jaar CO2 afgevangen, dat vervolgens wordt geleverd aan de glastuinbouw. Daarmee wordt circa 15 procent van de CO2-uitstoot afgevangen. Voor de rest van de CO2-uitstoot worden andere oplossingen ontwikkeld, waar de proef met Carbon8 dus onderdeel van is. Naar verwachting zal de pilot zo'n 100 ton van het bouwmateriaal produceren, met de mogelijkheid in de toekomst meer CO2 van de installatie te gebruiken. Gezien het niveau van de rookgasuitstoot van AEC's en de hoge kosten van het storten van as ziet het bedrijf aanzienlijke zakelijke kansen voor haar techniek, in Europa en wereldwijd.

AVR Duiven start samen met het Britse bedrijf Carbon8 een pilot waarbij afgevangen CO2 met vliegas wordt gecombineerd tot een nieuwe grondstof voor de bouw, een soort grind.

Paula Carey, mede-oprichter en technisch directeur van Carbon8 Systems: "In nauwe samenwerking met AVR, op basis van onze ervaring met de cementindustrie en na positieve resultaten van laboratoriumtests, streven we naar een tweefasenstrategie voor het inzetten van onze technologie in de wereldwijde afvalenergiesector: eerst een proefproject uitvoeren en dan, indien succesvol, in commerciële exploitatie nemen. Idealiter doen we dit bij Duiven of elders binnen de activiteiten van AVR in Nederland."

Michiel Timmerije, directeur Energie & Residuen bij AVR: "We zijn geïnteresseerd in de ecologische en commerciële mogelijkheden van de technologie van Carbon8 Systems. AVR zet zich voor 100 procent in voor het gebruik van oplossingen die optimaal gebruik maken van onze CO2-emissies en de as die onze fabrieken produceren."

Dit project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.