close video

Meer informatie over hoe de transitie naar een circulaire economie plaats kan vinden, leest u in het rapport 'Waste to Energy: empowering the transition to a more circular economy'.

Een goede oplossing voor restafval is een noodzakelijke stap in de circulaire economie. Hoe de samenstellling en de hoeveelheid van het restafval van bedrijven, industrie en huishoudens in de toekomst ook verandert, AVR verandert mee.