close video

Diverse productieprocessen brengen vaak sterk vervuild water met zich mee. Dit afvalwater is niet geschikt voor verwerking in een biologische waterzuivering. Het water thermisch verwerken is dan een goed alternatief. Daarom is onze expertise in het thermisch verwerken van afvalwater en de terugwinning van grondstoffen én energie een bijzondere oplossing voor de nabije industrie.

Afvalwater thermisch verwerken is een vrij uitzonderlijke oplossing. Onze vier Vortex-ovens hiervoor zijn uniek in Europa. De capaciteit van deze ovens is 325.000 ton per jaar. Voor het verbrandingsproces gebruiken we zoveel mogelijk ondersteuningsbrandstoffen die vrijkomen als afval bij de procesindustrie. Bovendien winnen we schaarse metalen zoals molybdeen terug, zodat deze weer hergebruikt kunnen worden als katalysator in de chemische industrie en produceren we warmte voor huishoudens en bedrijven.

Het is geen luxe-oplossing, maar opnieuw een voorbeeld van een noodzakelijke stap in het maken van de producten van vandaag.