close video

Wat AVR uniek maakt:

  • Dichtbij de stad. AVR heeft twee verbrandingslocaties; één in Duiven, dicht bij Duitsland, en één in Rozenburg, midden in de haven van Rotterdam. Beide locaties bevinden zich dicht bij een grote stad en dichte woongebieden, waar restafval voornamelijk geproduceerd wordt en waar een hoge energiebehoefte is.
  • Over de weg én het water. De aanvoer van het restafval vindt plaats over de weg, maar ook over het water. We beheren vier overslagstations vanwaar het restafval van drie grote steden in Nederland via het water naar AVR worden getransporteerd. Ieder schip heeft restafval van maar liefst 16 vrachtauto's.
  • Het potentieel aan extra warmte-uitkoppeling aan de industrie in de Rotterdamse Haven. 
  • Het potentieel aan extra warmte-uitkoppeling aan nabije steden.
  • De centrale ligging ten opzichte van andere EU-landen, waardoor bijvoorbeeld afval uit het Verenigd Koninkrijk op een efficïente manier aangevoerd kan worden via de haven.

We zijn nauw verweven met steden, industrie én Europa.