close video

AVR heeft in de afgelopen jaren niet stilgezeten. Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd: de rookgasreinigingsinstallatie in 1993, de aansluiting van industriële klanten aan ons stoomnetwerk, de laatste uitbreiding van het warmtenetwerk eind 2014 in Duiven en Westervoort en de samenwerking met Heros om een nieuwe techniek voor schone bodemassen te realiseren.

Deze verbeteringen hebben ertoe geleid dat AVR steeds meer energie en grondstoffen uit het restafval kan halen. Op dit moment wordt door AVR 97-98% van het restafval nuttig ingezet en blijft 2-3% onbenut. Ook is er een gedeelte van de energie uit het restafval dat nog een nuttige bestemming kan krijgen. Om onze missie te bereiken, werken we aan verschillende projecten.

Jaarlijks levert AVR 30 kton metalen terug aan de metaalindustrie. Een voorbeeld van 100% puur hergebruik.

Met de mineralen uit bodemassen kunnen jaarlijks 400 voetbalvelden worden bestraat met duurzame stoeptegels.

Onze resultaten

In 2016 heeft AVR de volgende tastbare resultaten bereikt:

  • We verwerkten 2,2 miljoen ton restafval (verschillende soorten zoals afvalhout, papierresidu en huishoudelijk restafval)
  • We voorzagen 167.000 huishoudens een jaar lang van elektriciteit
  • We voorzagen 162.000 huishoudens een jaar lang van warmte
  • We voorzagen 2 klanten van stoom voor hun productieprocessen

* de berekening van de huishoudens is gebaseerd op gemiddelde verbruikcijfers per gemiddeld huishouden van milieucentraal.nl. Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 35 GJ 'gas' per jaar en 3.300 kWh elektriciteit per jaar.

R1-waarde

De R1-waarde van AVR Rozenburg is in vijf jaar gestegen van 0,62 in 2011 naar 0,85 in 2015. De resultaten voor 2016 zijn nog niet bekend. In AVR Duiven is de situatie anders: daar levert de papierpulpcentrale 100% groene warmte aan huizen in de omgeving. Dat wordt niet meegenomen in de officiële R1-waarde. Deze is daardoor lager: de R1-waarde van Duiven is gegroeid van 0,6 in 2014 naar 0,7 in 2015. 

Meer energie-output

Nieuwe projecten zorgen ervoor dat de energiebalans van AVR verandert. In 2016 hebben we meer energie geleverd dan in 2015. Met de aansluiting van onze biomassa-energiecentrale en een groei van ons stoom- en warmtenetwerk verwachten we in de komende jaren steeds meer duurzame energie te leveren.

Door te streven naar maximale benutting van al het restafval dat AVR verwerkt, zullen in de toekomst de resultaten steeds verder verbeteren.