close video

Het restafval dat dagelijks op straat wordt gezet, levert ontzettend veel energie op. In één afvalzak zit voldoende energie voor zeven douchebeurten. En dat is nog maar een klein voorbeeld van de energie en dus waarde die in restafval zit.

AVR levert op vele manieren een waardevolle bijdrage aan de duurzame energietransitie door continu te innoveren op het gebied van duurzame energie (warmte, stoom en elektriciteit) en CO₂. AVR werkt de komende jaren dan ook graag samen met de Rijksoverheid en de provincies om de nationale én lokale duurzame energie- en klimaatambities waar te maken.
 

Duurzame energie in Nederland

Tijdens de klimaattop in 2015 spraken alle landen af dat de CO₂-uitstoot tegen 2050 wereldwijd vermindert met 80-95%. Dit betekent ondermeer dat de energie die we dagelijks gebruiken schoon en duurzaam moet worden opgewekt. Bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Hiervoor moeten we overstappen naar duurzame vormen van energie. Energie uit wind, zon en water. En uit restafval. Ook al verandert de afkomst en samenstelling: restafval zal er altijd zijn. Het is niet gewonnen, ontgonnen of opgegraven voor energie. Het is het restproduct van onze samenleving. De energie die in het restafval zit mag niet worden verspild.

Nederland werkt aan de realisatie van het energieakkoord. Er is afgesproken met vrijwel alle partijen dat 16% van onze energie hernieuwbaar is of duurzaam wordt opgewekt tegen 2023. De energie van een afvalenergiecentrale draagt bij tot deze doelstellingen: ongeveer 55% van het afval is afkomstig van bioproducten.

In 2014 was 111 PJ (ofwel 5,6%) van het energieverbruik in Nederland hernieuwbaar. 17% van de hernieuwbare energie is afkomstig van alle afvalenergiecentrales. Dat is een behoorlijke bijdrage: vrijwel evenveel energie als de productie van alle windmolens in Nederland samen.

AVR verwerkt niet alleen huishoudelijk en bedrijfsafval, maar ook papierpulp-residu en afvalhout. Vanuit die resten wordt 100% groene en duurzame energie opgewekt. Deze energie, bijvoorbeeld warmte, wordt meegeleverd met de restwarmte. De energiemix van AVR bestaat in totaal uit 60% duurzame energie (4,5 PJ van de 8,7 PJ). Met die hoeveelheid energie verwarmen we omgerekend 160.000 huishoudens en voorzien we 200.000 huizen van elektriciteit.

CO₂-reductie

Door de levering van energie aan de samenleving realiseert AVR in de totale keten een verregaande CO₂-reductie. Dit komt bijvoorbeeld, omdat de stad Rotterdam haar gascentrale in het noorden kon uitschakelen dankzij de warmtelevering van AVR. Twee AVR-klanten hebben hun gasgestookte warmte niet meer nodig. Die besparing, inclusief de ontwikkeling van CO₂-afvang en -hergebruik, voedt de ambitie van AVR om uiteindelijk CCO₂-neutraal afval te verwerken.

 

Meer energie van AVR

In Nederland hebben alle afvalenergiecentrales de mogelijkheid om meer energie te leveren door slimme koppelingen te maken.

AVR werkt hard aan nieuwe initiatieven om onze bijdrage aan het energieakkoord te verhogen:

  • Warmte-opslag bij AVR Duiven: we onderzoeken hoe we warmte in de zomer kunnen opslaan onder de grond om deze in de winter te gebruiken. Dit doen we samen met TNO.
  • We werken aan de aansluiting van onze biomassacentrale op de stoom- en warmte-infrastructuur. Op dit moment wordt vanuit die fabriek 100% duurzame elektriciteit geleverd aan het net. Maar vanaf 2018 dus ook duurzame warmte en stoom voor klanten en de stad Rotterdam.
  • Samen met 27 andere partners werken we intensief aan de ontwikkeling van de warmterotonde van de provincie Zuid-Holland.
  • AVR draagt bij aan het Gelders Energieakkoord, waarbij door samenwerking met alle partijen de energietransitie tot leven wordt gewekt en concrete projecten worden ingevoerd.

 

Onze schaalgrootte en expertise als energiecentrale

De afgelopen jaren ontwikkelde AVR naar een hoogwaardige energiecentrale. Glimmende buizen, een Energy Desk, warmtewisselaars, een warmtebuffer, ... En dat op grote schaal.