close video

AVR wil een schone wereld creëren waarin niets onbenut blijft. Dit betekent dat we continu zoeken naar oplossingen om nog meer waarde uit het restafval te halen. Van waardeloos naar 100% waardevol dus. Dat vormt voor een belangrijk deel de strategische agenda voor de komende jaren.

Vandaag haalt AVR energie en grondstoffen uit restafval. Tweederde ervan wordt nog niet benut en er is nog een potentieel van 20% extra energie te winnen.

Onze ambitie is om uiteindelijk 100% van al het restafval te benutten. Daarom investeren we in concrete projecten, zoals het afvangen en gebruiken van CO₂, en initiëren en participeren we in verschillende onderzoeken. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de Universiteit Leuven of Nystar, met wie we zoeken naar manieren om waardevolle metalen uit onze rookgassen terug te winnen. Dit zijn intensieve en ingewikkelde trajecten om de laatste 2-3% terug te winnen. Maar ze zijn cruciaal voor onze missie: het streven naar een schonere wereld waarin niets onbenut blijft.

Om ervoor te zorgen dat niets van het restafval onbenut blijft, buigen we ons over die laatste 2-3% waar we nu nog niets mee kunnen.

 

Energieverdubbeling

De samenleving heeft baat bij extra grondstoffen en extra energie. Voor AVR is het een uitdaging om nóg meer energie uit dezelfde ton restafval te halen.

Daarin hebben we in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Met succes leverden we steeds meer energie aan de samenleving. Door de aansluiting van twee industriële bedrijven en de stadswarmtenetwerken, verdubbelde AVR haar energiebijdrage aan de samenleving van bijna 9 PJ in 2015. Door de introductie van de Energy Desk eind 2015 leveren we in 2016 naar verwachting al 6-10% meer energie. Maar we gaan verder. We zien nog extra kansen om meer energie uit afval terug te geven aan de samenleving en fossiele brandstoffen te besparen. We onderzoeken de mogelijkheid om in de zomer warmte op te slaan en die in de winter te leveren aan huishoudens.

Door het maximale uit restafval te halen, maken we wat waardeloos was weer 100% waardevol.