AVR tekent akkoord om CO2 uitstoot terug te dringen door hergebruik 

Rotterdam, 26 oktober 2016 – Vandaag tekent een groep van ruim 25 bedrijven – waaronder AVR - op de Nationale Klimaattop in Rotterdam een overeenkomst om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. AVR zet momenteel al de eerste stappen in het project ‘CO2 opvangen en nuttig hergebruiken’.

Alle ondertekenaars streven ernaar om binnen vijftien jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen. De bedoeling is om CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. Zo wordt het milieu gespaard, innovatie aangemoedigd en economische bedrijvigheid gestimuleerd.

Werken aan het leveren van CO2 in 2018
In samenwerking met TNO is door AVR op de locatie Duiven een mini-plant geplaatst. Daaruit is gebleken dat AVR kwalitatieve CO2 kan afvangen voor hergebruik in de glastuinbouw. De afgelopen periode is gebruikt om de haalbaarheid op technisch en operationeel vlak te testen. Dit geeft voldoende aanleiding om dit project verder op te volgen, waarbij vanzelfsprekend een vergunning voor het bouwen een van de belangrijke randvoorwaarden is. Vooralsnog richt AVR zich op 2018 om naast maximale energielevering ook CO2 te kunnen leveren. De ondertekening van dit akkoord is een extra motivatie om de opgedane kennis bij het project in Duiven te delen voor eventuele vergelijkbare initiatieven.

Aanleggen smart grid
Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat onder andere Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu het project lanceerden. Alle partijen willen voortvarend te werk gaan. De bedoeling is om al vóór 2020 beslissingen te hebben genomen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) in de Randstad om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

-----------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Jeanine van de Grootevheen (+31 6 83 64 75 67)